Peygamberlerin Görevleri Nelerdir?

Soru : Peygamberlerin Görevleri Nelerdir?
Cevap : Yüce Allah (cc), ilahi mesajlarını insanlara ulaştırmak için seçtiği peygamberlere birtakım görevler vermiştir. Bu görevler şunlardır;

Tebliğ: Peygamberlerin, Allah’tan (cc) aldıkları ilahi mesajları insanlara doğru ve eksiksiz bir şekilde ulaştırmalarıdır. Tebliğ, peygamberlerin hem özellikleri hem de görevleri arasında yer alır. Kur’an-ı Kerim’de, bu görevden “Peygamberin üzerine düşen (görev) sadece tebliğ etmektir…” (Maide suresi, 99. ayet.) şeklinde bahsedilir. Allah’ın Elçileri tebliğ görevlerini yerine getirirken insanlarla güzel ve yumuşak bir şekilde konuşmuşlardır. Nitekim bu gerçek Kur’an-ı Kerim’de “…Eğer kaba, katı yürekli olsaydın, onlar senin etrafından dağılıp giderlerdi…” (Al-i İmran suresi, 159. ayet.) şeklinde ifade edilir.

Beyan: Peygamberlerin, tebliğ ettikleri vahyi insanlara açıklamalarıdır. (Komisyon, Dinî Terimler Sözlüğü, s.38.) Peygamberler, tebliğ görevini yerine getirirken aynı zamanda Allah’ın (cc) emir ve yasaklarını uygulamalı olarak insanların anlayacağı şekilde açıklarlar. Örneğin namaz kılmamız Kur’an-ı Kerim’de emredilmiş fakat nasıl kılınacağı açıklanmamıştır. Sevgili Peygamberimiz (sav) “Namazı benden gördüğünüz gibi kılın.” (Buhari, Ezan, 18.) buyurarak namazın kılınışını uygulamalı olarak Müslümanlara öğretmiştir.

Davet: Peygamberlerin, gönderildikleri toplumları Allah’a (cc) imana davet etmeleridir. Bütün peygamberler, toplumlarını bir olan Allah’a (cc) inanmaya ve sadece O’na kulluk etmeye çağırmışlardır.

Bu görevlerin yanında peygamberlerin bir diğer görevi de insanların güzel ahlak sahibi olmalarını sağlamaktır. Bundan dolayı peygamberler, insanları her türlü kötülükten arındırarak toplumda güzel ahlakın yaygınlaşması için büyük çaba göstermişlerdir.

Güzel ahlak konusunda bizler için en güzel örnek, ahlakını Kur’an’dan alan sevgili Peygamberimizdir (sav). O, güzel ahlak sahibi olmak için neler yapmamız gerektiğini yaşayışıyla bizlere göstermiştir.

peygamberlerin görevleri ve anlamları
peygamberlerin görevleri diyanet
peygamberlerin görevleri e ödev
peygamberlerin görevleri nelerdir
peygamberlerin görevleri ile ilgili ayetler
peygamberlerin görevleri vaaz
peygamberlerin görevleri ve sorumlulukları nelerdir
islama göre peygamberlerin görevleri


Mehmet Emir senin yardımını bekliyor. Cevabını ekle

 1. TheGross dedi ki:

  1. Tevhid’i (Tek Tanrı İnancını) Tebliğ Etmek: Peygamberlerin en önemli görevi, tek bir Tanrı’ya inancı yaymak ve insanları putlardan ve diğer yanlış inançlardan uzaklaştırmaktır. Bu amaçla, Allah’ın emir ve yasaklarını tebliğ ederler ve insanları doğru yola yönlendirmeye çalışırlar.

  2. İlahi Kitapları İletmek: Bazı peygamberlere, Allah tarafından kutsal kitaplar indirilmiştir. Bu kitaplar, Allah’ın emir ve yasaklarını, peygamberlerin hikayelerini ve insanlığın kurtuluşu için gerekli olan bilgileri içerir. Peygamberler, bu kitapları insanlara iletir ve onları bu kitaplara göre yaşamaya teşvik ederler.

  3. Doğru Yolu Göstermek: Peygamberler, insanlara doğru yolu gösteren rehberlerdir. Ahlaki ve etik konularda örnek teşkil ederler ve insanların iyi birer insan olmalarına yardımcı olurlar.

  4. Adaleti Sağlamak: Peygamberler, adaleti ve eşitliği savunan önderlerdir. Toplumda zayıf olanların haklarını korur ve haksızlıklara karşı mücadele ederler.

  5. Müjde ve Uyarı: Peygamberler, inananlara cennetin müjdesini verirken, inanmayanları ise cehennem azabıyla uyarırlar. Bu sayede insanlar, doğru yolu seçmeleri için teşvik edilirler.

  6. Örnek Olmak: Peygamberler, sözleri ve fiilleriyle insanlara örnek olurlar. Mükemmel bir ahlaki karaktere sahip olmanın yanı sıra, sabır, merhamet, affedicilik ve cömertlik gibi erdemleri de hayatlarında sergilerler.

Giriş yapan üyelerin reklam görmediğini biliyor muydun?
E-posta ile giriş yap