Kürt padişah kimdir?

Selahaddin Eyyubi, tarihteki en ünlü Kürt hükümdar olarak kabul edilmektedir. Eyyubi Devleti’nin kurucusu ve ilk hükümdarıdır. 1137 yılında Tikrit’te doğmuştur. Babası Necmeddin Eyyub, Artuklular’ın hizmetinde bir komutandı.

Selahaddin Eyyubi, genç yaşta yetim kalmış ve amcası Şirkuh’un yanında yetişmiştir. Şirkuh, Eyyubi ailesinin Suriye’de hakimiyet kurmak için mücadelesinde önemli bir rol oynamıştır.

Selahaddin Eyyubi, 1169 yılında Mısır’ı fethetmiştir. Bu fetih, Eyyubi Devleti’nin kurulmasında önemli bir dönüm noktası olmuştur. Selahaddin Eyyubi, Mısır’da hakimiyetini sağlamlaştırdıktan sonra, Suriye ve Filistin’i de fethetmiştir.

Selahaddin Eyyubi, 1187 yılında Haçlı Seferleri’ne karşı önemli bir zafer kazanmıştır. Haçlılar’ın Kudüs’ü kuşatması sırasında, Selahaddin Eyyubi komutasındaki İslam ordusu, Haçlılar’ı ağır bir yenilgiye uğratmıştır. Bu zafer, Haçlı Seferleri’nin dönüm noktası olmuştur.

Selahaddin Eyyubi, 1193 yılında Halep’te ölmüştür. Ölümünden sonra, Eyyubi Devleti parçalanmış ve yerine birçok küçük devlet kurulmuştur.

Selahaddin Eyyubi, İslam, Kürt ve Arap kültürlerinde önemli bir figür hâline gelmiştir. İslam dünyasında “Salahaddîn-i Eyyûbî” olarak bilinen Eyyubi, “Halifelerin Hakanı” ve “Doğunun ve Batının Sultanı” unvanlarını taşımıştır.

Selahaddin Eyyubi’nin Kürt asıllı olduğu konusunda tarihçiler arasında bir fikir birliği bulunmaktadır. Eyyubi’nin babası Necmeddin Eyyub, Artuklular’ın hizmetinde bir komutandı. Artuklular, Kürt kökenli bir beylikti. Selahaddin Eyyubi’nin annesi ise Necmeddin Eyyub’un ikinci eşi olan Rabia Hatun’dur. Rabia Hatun’un da Kürt asıllı olduğu düşünülmektedir.


Katip senin yardımını bekliyor. Cevabını ekle
Giriş yapan üyelerin reklam görmediğini biliyor muydun?
E-posta ile giriş yap