Kazım Karabekir hangi antlaşma imzalandı?

Kazım Karabekir, iki önemli antlaşmanın imzalanmasında önemli rol oynamıştır:

Gümrü Antlaşması (2 Aralık 1920): Kazım Karabekir, Doğu Cephesi Komutanı olarak Gümrü Antlaşması’nı imzalamıştır. Antlaşma ile Türkiye, Doğu Cephesi’nde önemli bir başarı elde etmiş ve Misak-ı Milli’nin uluslararası alanda kabul görmesi için önemli bir adım atmıştır.

Kars Antlaşması (13 Ekim 1921): Kazım Karabekir, Kars Antlaşması’nda Türkiye Heyeti Başkanı olarak görev yapmıştır. Antlaşma ile Türkiye’nin doğu sınırı büyük ölçüde belirlenmiş ve bölgede barış ve istikrar sağlanmıştır.

Kazım Karabekir’in imzaladığı antlaşmalar, Kurtuluş Savaşı’nın önemli dönüm noktalarıdır. Antlaşmalar ile Türkiye, Kurtuluş Savaşı’nda önemli kazanımlar elde etmiş ve Misak-ı Milli’ye bir adım daha yaklaşmıştır.

Kazım Karabekir, antlaşmalardaki rolünün yanı sıra, Doğu Cephesi’nde ordusunun zaferinde de önemli rol oynamıştır. Kars, Ardahan ve Gümrü’yü ele geçirmesi, Kurtuluş Savaşı’nın gidişatını önemli ölçüde etkilemiştir.

Kazım Karabekir, Kurtuluş Savaşı’nın en önemli komutanlarından biridir. Antlaşmalardaki rolü ve Doğu Cephesi’ndeki zaferleri, onu tarihinin önemli figürlerinden biri yapmaktadır.


Katip senin yardımını bekliyor. Cevabını ekle
Giriş yapan üyelerin reklam görmediğini biliyor muydun?
E-posta ile giriş yap