Karolenj Rönesansı ne demek?

Karolenj Rönesansı, 8. ve 9. yüzyıllarda Frank İmparatorluğu döneminde yaşanan bir kültürel ve entelektüel canlanma dönemidir. Bu dönem, Büyük Şarlman (Charlemagne) hükümdarlığı sırasında zirveye ulaşmıştır.

Karolenj Rönesansı’nın Özellikleri:

Sanat ve mimaride: Roma ve Bizans sanatının etkisiyle yeni bir stil ortaya çıkmıştır. Bu stil, Carolingian sanatı olarak bilinir.

Edebiyatta: Klasik Latince eserlerin kopyalanması ve yeniden yorumlanması yaygınlaşmıştır.

Eğitimde: Manastırlar eğitim merkezleri haline gelmiştir.

Hukukta: Roma hukuku yeniden canlandırılmıştır.

Dini alanda: Kilise reformları yapılmıştır.

Karolenj Rönesansı’nın Etkileri:

Avrupa’da bir aydınlanma dönemi başlamıştır.

Antik Yunan ve Roma kültürünün korunmasına ve aktarılmasına katkıda bulunulmuştur.

Avrupa’nın birleşmesi için zemin hazırlanmıştır.

Karolenj Rönesansı’nın Önemli Figürleri:

Büyük Şarlman: Frank İmparatoru ve Karolenj Rönesansı’nın hamisi.

Alcuin: İngiliz bilgin ve Karolenj Rönesansı’nın önemli figürü.

Einhard: Büyük Şarlman’ın biyografisini yazan tarihçi.

Karolenj Rönesansı, Avrupa tarihinde önemli bir dönüm noktasıdır. Bu dönemde yaşanan kültürel ve entelektüel canlanma, Avrupa’nın Orta Çağ’dan Rönesans’a geçişini hazırlamıştır.


Katip senin yardımını bekliyor. Cevabını ekle

  1. Mehmet Emir dedi ki:

    Karolenj Rönesansı terimi, Orta Çağ Avrupa’sında Karolenj İmparatorluğu’nun hüküm sürdüğü döneme atıfta bulunur. Karolenj Rönesansı, 8. ve 9. yüzyıllar arasında Karolenj İmparatorluğu’nun kültürel ve entelektüel canlanmasını ifade eder. Bu dönem, İmparator Charlemagne (Karl Büyük) ve ardılı I. Louis tarafından teşvik edilmiştir.

Giriş yapan üyelerin reklam görmediğini biliyor muydun?
E-posta ile giriş yap