Kardashev ölçeği-cetveli nedir?

Kardashev cetveli, bir medeniyetin teknolojik ilerlemesini, iletişim kurmak için kullanabileceği enerji miktarına göre sınıflandıran bir yöntemdir. 1964 yılında Sovyet astronom Nikolai Kardashev tarafından ortaya atılmıştır.

Kardashev cetveli üç tip medeniyet tanımlar:

1 tip medeniyet nedir?

Tip 1: Kendi gezegeninin tüm enerji kaynaklarını kullanabilen bir medeniyettir. Bu medeniyetin, güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, nükleer enerji gibi tüm enerji kaynaklarını kontrol edebileceği ve kullanabileceği varsayılır. Tip 1 medeniyetin enerji tüketimi yaklaşık 4 x 10^19 Joule’dur. Bu, Dünya’nın şu anki enerji tüketiminin yaklaşık 10 milyon katıdır.

2 tip medeniyet nedir?

Tip 2: Kendi yıldızının tüm enerji kaynaklarını kullanabilen bir medeniyettir. Bu medeniyetin, yıldızının füzyon enerjisini kontrol edebileceği ve kullanabileceği varsayılır. Tip 2 medeniyetin enerji tüketimi yaklaşık 4 x 10^33 Joule’dur. Bu, Dünya’nın şu anki enerji tüketiminin yaklaşık 10 trilyon katıdır.

3 tip medeniyet nedir?

Tip 3: Kendi galaksisinin tüm enerji kaynaklarını kullanabilen bir medeniyettir. Bu medeniyetin, galaksisindeki tüm yıldızların enerjisini kontrol edebileceği ve kullanabileceği varsayılır. Tip 3 medeniyetin enerji tüketimi yaklaşık 4 x 10^45 Joule’dur. Bu, Dünya’nın şu anki enerji tüketiminin yaklaşık 100 katrilyon katıdır.

Kardashev cetveli, medeniyetlerin teknolojik ilerlemesini ölçmek için ideal bir yöntem olmasa da, evrendeki olası medeniyetlerin seviyeleri hakkında fikir vermesi açısından önemlidir.


Katip senin yardımını bekliyor. Cevabını ekle
Giriş yapan üyelerin reklam görmediğini biliyor muydun?
E-posta ile giriş yap