Ilk medeniyet nerede?

Farklı arkeolojik bulgular ve tarihsel yorumlar farklı coğrafyaları işaret etmektedir.

Genel kabul görmüş bazı önemli medeniyet başlangıçları:

Mezopotamya: Dicle ve Fırat nehirleri arasında yer alan Mezopotamya, Sümerler, Akadılar, Babiller ve Asurlular gibi antik medeniyetlerin doğduğu yer olarak kabul edilir. M.Ö. 4000 civarında Sümerler tarafından kurulan şehirler, ilk yazı sisteminin, matematik ve astronomi gibi alanlarda önemli gelişmelerin ve merkezi bir yönetim sisteminin ortaya çıkışına tanıklık etti.

Mısır: Nil Nehri’nin vadi boyunca uzandığı Mısır, Antik Mısır medeniyetinin evi olarak bilinir. M.Ö. 3100 civarında birleşen Yukarı ve Aşağı Mısır krallıkları, hiyeroglif yazı sistemi, piramitlerin inşası, mumyalama tekniği ve gelişmiş tarım teknikleri gibi birçok alanda önemli ilerleme kaydetti.

Indus Vadisi: Günümüzde Pakistan ve Hindistan’ın bazı bölgelerini kapsayan Indus Vadisi Uygarlığı, M.Ö. 3300 civarında gelişti ve şehir planlama, kanalizasyon sistemi, standart ölçü sistemi ve mühendislik gibi alanlarda kayda değer bir seviyeye ulaştı.

Çin: Sarı Nehir havzasında gelişen Çin Uygarlığı, M.Ö. 2700 civarında ilk hanedanlığın kurulmasıyla yazı sistemi, ipek üretimi, tarım teknikleri ve felsefi düşünce gibi alanlarda önemli katkılar sundu.

Orta Amerika: Olmekler ve Mayalar gibi antik uygarlıklar, M.Ö. 1500 civarında Orta Amerika’da ortaya çıktı ve piramitlerin inşası, astronomi, matematik ve takvim sistemleri gibi alanlarda önemli gelişmelere imza attı.


Katip senin yardımını bekliyor. Cevabını ekle
Giriş yapan üyelerin reklam görmediğini biliyor muydun?
E-posta ile giriş yap