Ilk Arnavutlar kimdir?

İlk Arnavutların kimliği ve kökenleri tarihçiler arasında tartışılan bir konudur. Bu konuda farklı teoriler ve görüşler mevcuttur.

En yaygın teorilerden biri:

İlk Arnavutların, MÖ 2. binyılda Balkanlar’a göç eden İliryalılar’ın torunları olduğu savunulur.

İliryalılar, Balkanlar’da yaşayan ve kendi dillerini konuşan bir halktı.

Romalılar tarafından MÖ 168 yılında fethedilene kadar bölgede hakimiyet kurdular.

Bu teoriye göre, İliryalılar zamanla Slav ve diğer halklarla karışarak Arnavut kimliğini oluşturdular.

Diğer teoriler ise:

Arnavutların Traklar’dan, Romalılardan veya Perslerden türediğini savunur.

Bu teoriler, Arnavut dilinin ve kültürünün bu halklardan etkilenmiş olduğunu gösteren dilbilimsel ve arkeolojik kanıtlara dayanır.

Günümüzde:

Arnavutların kökenleri hakkında kesin bir bilgi olmasa da, İliryalılar’ın atalarında önemli bir rol oynadığı kabul edilmektedir.

Arnavut dili, Hint-Avrupa dil ailesinin Hint-Avrupa dilleri, Satem dilleri, Balkan dilleri dalına ait bir dildir.

Arnavut kültürü, Balkanlar’daki diğer kültürlerden etkilenmiş olsa da, kendine özgü özelliklere sahiptir.


Katip senin yardımını bekliyor. Cevabını ekle
Giriş yapan üyelerin reklam görmediğini biliyor muydun?
E-posta ile giriş yap