jCrop

By

Kelly Hallman  tarafından geliştirilen  resim kırpma kütüphanesi.  Eklentiyi  anlatmaya  gerek yok  hemen hemen herkes  resim kırpmanın ne  demek olduğunu  Facebook  sayesinde öğrenmiştir  mutlaka.

 Kullanım 

Sayfanızın etiketleri  arasına eklemeniz  gerekenlerBiçimlendireceğimiz görselin kaynak kodu :

Biçimlendirilecek olan eleman id’esi  target

Target  elemanının  eklenti  sayesinde biçimlendirilmesine olanak  sağlayan javascript komut :

“Bu elemanın aralarına virgül ekleyerek biçimlendirilecek  elemanları çoğaltabilirsiniz”

 Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like

Trend