Damat Ferit Paşa Hükümeti yerine hangi hükümet kurulmuştur?

Damat Ferit Paşa’nın hükümeti, I. Dünya Savaşı sonrası dönemde, Mondros Mütarekesi’nin imzalanmasından sonra işgal altındaki İstanbul’da kurulan bir hükümetti. Ancak, Osmanlı Devleti’nde siyasi istikrarsızlık ve işgal güçlerinin etkisi altında kalındığı için bu hükümetin meşruiyeti ve etkinliği tartışmalıydı.

Damat Ferit Paşa’nın hükümeti, Mustafa Kemal Paşa liderliğindeki Milli Mücadele’nin artan başarısı ve Türk ulusal hareketinin güçlenmesiyle giderek zayıfladı. Sonunda, 1920’de Damat Ferit Paşa hükümeti, Ankara’da kurulan ve Milli Mücadele’nin lideri Mustafa Kemal’in de içinde bulunduğu Ankara Hükümeti tarafından tanınmayan bir hükümete dönüştü.

Daha sonra, Mustafa Kemal Paşa liderliğindeki Türk Ulusal Hareketi’nin zaferiyle, Ankara Hükümeti’nin yetkisi arttı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kurulmasıyla Türkiye’nin fiili hükümeti Ankara’da kurulmuş oldu. Bu, Damat Ferit Paşa hükümetinin yerini Milli Mücadele’nin liderliğindeki Ankara Hükümeti’nin aldığı anlamına gelmektedir.


Katip senin yardımını bekliyor. Cevabını ekle
Giriş yapan üyelerin reklam görmediğini biliyor muydun?
E-posta ile giriş yap