Sera asked
4 month ago

Absorbans birimi nedir?

Serais awaiting your help. Add your answer.

  1. Rina says:

    Absorbans, bir çözeltinin veya bir maddenin belirli bir dalga boyundaki ışığı absorbe etme yeteneğini ölçen bir terimdir. Genellikle spektrofotometrelerle yapılan ölçümlerde kullanılır ve çözeltinin veya maddenin absorpsiyon derecesini belirtir. 

    Absorbans birimi, genellikle “A” ile gösterilir ve herhangi bir standart birimde olabilir,  en yaygın olarak kullanılan birimler arasında belirli bir dalga boyundaki ışığın absorbansını ölçmek için kullanılan spektrofotometrelerde kullanılan genellikle boyutsuz bir birim olan “absorbans birimi” bulunur.

Did you know that members who log in don't see ads?
Sign in with E-mail
Help your friends by answering these questions