Candaroğulları Beyliği ne son veren Osmanlı padişahı kimdir?

Candaroğulları Beyliği’ne son veren Osmanlı padişahı II. Murat’tır. II. Murat, 1423 yılında Candaroğulları Beyliği’nin Kastamonu kolunu ele geçirerek beyliğin siyasi varlığına son vermiştir.

Candaroğulları Beyliği, 11. yüzyılda Kastamonu ve Sinop çevresinde kurulan bir Türk beyliğidir. Beyliğin ilk kurucusu Danişmendli beyi Emir Ahmed Gazi’nin oğlu Süleyman Şah’tır. Candaroğulları Beyliği, kuruluşundan itibaren Osmanlı Beyliği ile yakın ilişkiler içerisinde olmuştur. 1392 yılında Yıldırım Bayezid, Candaroğulları Beyliği’nin Kastamonu kolunu ele geçirmiştir. Ancak 1402 Ankara Savaşı’ndan sonra Candaroğulları Beyliği yeniden bağımsızlığını ilan etmiştir.

II. Murat, 1423 yılında Candaroğulları Beyliği’nin Sinop kolunu da ele geçirerek beyliğin siyasi varlığına son vermiştir. Candaroğulları Beyliği’nin son beyi İsfendiyar Bey, II. Murat’a tâbi olmak zorunda kalmıştır.

Candaroğulları Beyliği’nin Osmanlı Devleti’ne katılması, Osmanlı Devleti’nin Anadolu’daki hâkimiyetinin artmasında önemli bir rol oynamıştır.


Katip senin yardımını bekliyor. Cevabını ekle

  1. Nasty dedi ki:

    Candaroğulları Beyliği’nin Kastamonu koluna son veren Osmanlı padişahı Yıldırım Bayezid’dir. 1392 yılında Candaroğlu Süleyman Paşa’yı yenerek Kastamonu’yu Osmanlı topraklarına katmıştır.

    Candaroğulları’nın Sinop kolu varlığını sürdürmüştür. 1461 yılında II. Fatih döneminde, Candaroğlu İsfendiyar Bey’in oğlu Kızıl Ahmed Bey, Osmanlı himayesinde beyliğin başına geçmiştir. Fakat bu durum çok kısa sürmüştür. II. Fatih, Kızıl Ahmed Bey’e Mora Sancağı’nı vererek Candaroğulları Beyliği’ni kesin olarak Osmanlı’ya ilhak etmiştir.

Giriş yapan üyelerin reklam görmediğini biliyor muydun?
E-posta ile giriş yap