Boşnaklar Türkiye’ye nereden geldi?

Boşnakların Türkiye’ye göçü tek bir olaya veya zamana bağlı değildir. Farklı dönemlerde ve farklı sebeplerden dolayı birçok dalga halinde göç gerçekleşmiştir.

Ana göç dalgalarının sebepleri:

1. 1878-1912: Osmanlı-Rus Savaşı ve Berlin Antlaşması’ndan sonra Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun Bosna-Hersek’i işgaliyle başlayan göç dalgasıdır. Bu dönemde birçok Boşnak, Osmanlı topraklarına göç etmeyi tercih etmiştir.

2. 1912-1918: Balkan Savaşları sırasında ve sonrasında yaşanan göç dalgasıdır. Savaşlar ve Osmanlı’nın bölgedeki hakimiyetinin zayıflaması Boşnakları göçe teşvik etmiştir.

3. 1941-1945: II. Dünya Savaşı sırasında ve sonrasında yaşanan göç dalgasıdır. Savaşın yıkıcı etkileri ve Nazi rejimi ile işbirlikçilerinin zulmü Boşnakları göçe zorlamıştır.

4. 1992-1995: Bosna Savaşı sırasında ve sonrasında yaşanan göç dalgasıdır. Savaşın en büyük acısını çeken Boşnaklar, etnik temizlik ve soykırım tehdidiyle Türkiye’ye sığınmışlardır.

Göç eden Boşnaklar Türkiye’nin farklı bölgelerine yerleşmişlerdir. En yoğun göç alan iller arasında Bursa, İstanbul, Eskişehir, Balıkesir, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik yer almaktadır.

Boşnaklar, Türkiye’ye göç ettikten sonra Türk toplumuna uyum sağlamışlardır. Türkçe’yi öğrenmiş, Türk kültürüyle kaynaşmış ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmuşlardır.

Günümüzde Türkiye’de 2 milyondan fazla Boşnak yaşadığı tahmin edilmektedir. Boşnaklar, Türk toplumunun önemli bir parçasını oluşturmaktadır ve Türkiye-Bosna Hersek ilişkilerinde önemli bir rol oynamaktadırlar.


Katip senin yardımını bekliyor. Cevabını ekle

 1. Kaede dedi ki:

  Boşnakların Türkiye’ye göçü 14. yüzyıla kadar uzanan uzun bir geçmişe sahiptir. Bu göçlerin farklı dönemleri ve sebepleri vardır:

  Osmanlı Dönemi Göçleri:

   1. yüzyıldan itibaren Osmanlı İmparatorluğu’nun Balkanlar’da fetihleri ile birlikte Boşnaklar, Osmanlı tebaası altına girmeye başladılar. Bu dönemde birçok Boşnak, Osmanlı topraklarına göç etti.
   1. yüzyılda Bosna’nın Osmanlı İmparatorluğu’na katılmasıyla göçler daha da yoğunlaştı. Göç eden Boşnaklar Anadolu’nun farklı şehirlerine yerleştirildi.
   1. yüzyılda Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun Bosna’yı işgali ile birlikte yeni bir göç dalgası başladı. Bu dönemde göç eden Boşnaklar, Osmanlı topraklarında daha da fazla dağıldılar.

  20. Yüzyıl Göçleri:

   1. yüzyılın başlarında Balkan Savaşları ve I. Dünya Savaşı, Boşnaklar için yeni bir göç dalgası yarattı. Bu dönemde birçok Boşnak, savaştan kaçmak için Türkiye’ye göç etti.
  • II. Dünya Savaşı sırasında da Boşnaklar, Nazi işgalinden kaçmak için Türkiye’ye göç ettiler.
  • 1990’lı yıllarda Yugoslavya’nın parçalanması ve Bosna Savaşı, Boşnaklar için en büyük göç dalgasını yarattı. Bu dönemde yüzbinlerce Boşnak Türkiye’ye göç etti.
Giriş yapan üyelerin reklam görmediğini biliyor muydun?
E-posta ile giriş yap