Almanya hangi ülkeden ayrıldı?

Dünya Savaşı’ndan sonra Almanya, Müttefik Devletler tarafından dört işgal bölgesine ayrıldı:

Amerikan Bölgesi: Güney Almanya’nın büyük kısmını kapsıyordu.

Britanya Bölgesi: Kuzeybatı Almanya’yı kapsıyordu.

Fransız Bölgesi: Güneybatı Almanya’yı kapsıyordu.

Sovyet Bölgesi: Doğu Almanya’yı kapsıyordu.

Berlin şehri de dört işgal bölgesine ayrıldı.

Batı Almanya:

1949’da, Amerikan, Britanya ve Fransız işgal bölgeleri birleşerek Federal Almanya Cumhuriyeti’ni (Batı Almanya) oluşturdu.

Batı Almanya, demokratik bir devlet oldu ve Marshall Planı ile ekonomik kalkınma sağladı.

Soğuk Savaş döneminde Batı Almanya, NATO’ya katıldı ve Doğu Almanya’dan ayrı bir siyasi ve ekonomik sistem kurdu.

Doğu Almanya:

1949’da Sovyet işgal bölgesi Alman Demokratik Cumhuriyeti’ni (Doğu Almanya) oluşturdu.

Doğu Almanya, komünist bir devlet oldu ve Sovyetler Birliği’nin etki alanındaydı.

Doğu Almanya, ekonomik ve siyasi açıdan Batı Almanya’dan geride kaldı.

Almanya’nın Birleşmesi:

1989’da Berlin Duvarı yıkıldı ve Doğu Almanya’da komünist rejim sona erdi.

3 Ekim 1990’da Doğu ve Batı Almanya yeniden birleşti ve Almanya Federal Cumhuriyeti’ni oluşturdu.

Almanya’nın Birleşmesi’nin Sonuçları:

Almanya, Avrupa’da önemli bir siyasi ve ekonomik güç haline geldi.

Almanya, Avrupa Birliği’nin ve NATO’nun önemli bir üyesidir.

Almanya, 20. yüzyılın en önemli tarihi olaylarından biri olan Almanya’nın Birleşmesi’nin mirası ile yaşamaktadır.


Katip senin yardımını bekliyor. Cevabını ekle
Giriş yapan üyelerin reklam görmediğini biliyor muydun?
E-posta ile giriş yap