Yazar sadece kendi yazılarını ve kendi yüklediği dosyaları görebilsin

Wordpress yazar sadece kendi yazilarini ve kendi yukledigi dosyalari gorebilsin Yazar sadece kendi yazılarını ve kendi yüklediği dosyaları görebilsin Bildiğiniz gibi sitenize bir yazar yada içerik sağlayıcı atadığınızda bu kişi herkese ait konuları görüntüleyebilme yetkisine sahiptir. Benim için pek dert edilecek bir durum olmasa da eminim dert eden çoğu kişi vardır. Yazar ve içerik sağlayıcılara, yönetim panelindeki “Tüm yazılar” sekmesinde sadece kendisine ait olan konuları göstermek istiyorsanız aşağıda verdiğimiz kod işinize yarayacaktır. bu kodu functions.php dosyasına eklediğinizde, sitenizdeki her yazar veya içerik sağlayıcı, sadece kendi oluşturdukları konuları görebilecekler. Normalde WordPress yönetim panelinde içerik sağlayıcılar herkesin yazılarını görme yetkisine sahip iken, yazar olarak atanmış kişiler de herkese ait makaleleri görüntüleme ve düzenleme yetkisine sahiptirler. Bu kodu kullandıktan sonra herkes sadece kendi yazılarını görebileceğinden dolayı kimse başkasına ait bir konuyu görüntüleyemeyecek yada düzenleyemeyecek. Ayrıca başka kişilerin yüklemiş olduğu ortam dosyalarını da görüntülemeyi kısıtlıyor bu kod.

Kod

functions.php dosyasına eklemeniz gereken kod:

// Admin paneline giriş yapan yazara sadece kendi yazılarını ve kendi yüklediği görselleri göster
add_action('pre_get_posts', 'query_set_only_author' );
function query_set_only_author( $wp_query ) {
  global $current_user;
  if( is_admin() && !current_user_can('edit_others_posts') ) {
    $wp_query->set( 'author', $current_user->ID );
    add_filter('views_edit-post', 'fix_post_counts');
    add_filter('views_upload', 'fix_media_counts');
  }
}

// Fix post counts
function fix_post_counts($views) {
  global $current_user, $wp_query;
  unset($views['mine']);
  $types = array(
    array( 'status' => NULL ),
    array( 'status' => 'publish' ),
    array( 'status' => 'draft' ),
    array( 'status' => 'pending' ),
    array( 'status' => 'trash' )
  );
  foreach( $types as $type ) {
    $query = array(
      'author'   => $current_user->ID,
      'post_type'  => 'post',
      'post_status' => $type['status']
    );
    $result = new WP_Query($query);
    if( $type['status'] == NULL ):
      $class = ($wp_query->query_vars['post_status'] == NULL) ? ' class="current"' : '';
      $views['all'] = sprintf(__('<a href="%s"'. $class .'>All <span class="count">(%d)</span></a>', 'all'),
        admin_url('edit.php?post_type=post'),
        $result->found_posts);
    elseif( $type['status'] == 'publish' ):
      $class = ($wp_query->query_vars['post_status'] == 'publish') ? ' class="current"' : '';
      $views['publish'] = sprintf(__('<a href="%s"'. $class .'>Published <span class="count">(%d)</span></a>', 'publish'),
        admin_url('edit.php?post_status=publish&post_type=post'),
        $result->found_posts);
    elseif( $type['status'] == 'draft' ):
      $class = ($wp_query->query_vars['post_status'] == 'draft') ? ' class="current"' : '';
      $views['draft'] = sprintf(__('<a href="%s"'. $class .'>Draft'. ((sizeof($result->posts) > 1) ? "s" : "") .' <span class="count">(%d)</span></a>', 'draft'),
        admin_url('edit.php?post_status=draft&post_type=post'),
        $result->found_posts);
    elseif( $type['status'] == 'pending' ):
      $class = ($wp_query->query_vars['post_status'] == 'pending') ? ' class="current"' : '';
      $views['pending'] = sprintf(__('<a href="%s"'. $class .'>Pending <span class="count">(%d)</span></a>', 'pending'),
        admin_url('edit.php?post_status=pending&post_type=post'),
        $result->found_posts);
    elseif( $type['status'] == 'trash' ):
      $class = ($wp_query->query_vars['post_status'] == 'trash') ? ' class="current"' : '';
      $views['trash'] = sprintf(__('<a href="%s"'. $class .'>Trash <span class="count">(%d)</span></a>', 'trash'),
        admin_url('edit.php?post_status=trash&post_type=post'),
        $result->found_posts);
    endif;
  }
  return $views;
}

// Görsel sayılarını yazara göre düzelt
function fix_media_counts($views) {
  global $wpdb, $current_user, $post_mime_types, $avail_post_mime_types;
  $views = array();
  $_num_posts = array();
  $count = $wpdb->get_results( "
    SELECT post_mime_type, COUNT( * ) AS num_posts 
    FROM $wpdb->posts 
    WHERE post_type = 'attachment' 
    AND post_author = $current_user->ID 
    AND post_status != 'trash' 
    GROUP BY post_mime_type
  ", ARRAY_A );
  foreach( $count as $row )
    $_num_posts[$row['post_mime_type']] = $row['num_posts'];
  $_total_posts = array_sum($_num_posts);
  $detached = isset( $_REQUEST['detached'] ) || isset( $_REQUEST['find_detached'] );
  if ( !isset( $total_orphans ) )
    $total_orphans = $wpdb->get_var("
      SELECT COUNT( * ) 
      FROM $wpdb->posts 
      WHERE post_type = 'attachment' 
      AND post_author = $current_user->ID 
      AND post_status != 'trash' 
      AND post_parent < 1
    ");
  $matches = wp_match_mime_types(array_keys($post_mime_types), array_keys($_num_posts));
  foreach ( $matches as $type => $reals )
    foreach ( $reals as $real )
      $num_posts[$type] = ( isset( $num_posts[$type] ) ) ? $num_posts[$type] + $_num_posts[$real] : $_num_posts[$real];
  $class = ( empty($_GET['post_mime_type']) && !$detached && !isset($_GET['status']) ) ? ' class="current"' : '';
  $views['all'] = "<a href='upload.php'$class>" . sprintf( __('All <span class="count">(%s)</span>', 'uploaded files' ), number_format_i18n( $_total_posts )) . '</a>';
  foreach ( $post_mime_types as $mime_type => $label ) {
    $class = '';
    if ( !wp_match_mime_types($mime_type, $avail_post_mime_types) )
      continue;
    if ( !empty($_GET['post_mime_type']) && wp_match_mime_types($mime_type, $_GET['post_mime_type']) )
      $class = ' class="current"';
    if ( !empty( $num_posts[$mime_type] ) )
      $views[$mime_type] = "<a href='upload.php?post_mime_type=$mime_type'$class>" . sprintf( translate_nooped_plural( $label[2], $num_posts[$mime_type] ), $num_posts[$mime_type] ) . '</a>';
  }
  $views['detached'] = '<a href="upload.php?detached=1"' . ( $detached ? ' class="current"' : '' ) . '>' . sprintf( __( 'Unattached <span class="count">(%s)</span>', 'detached files' ), $total_orphans ) . '</a>';
  return $views;
}
Ali
Telif Hakkı Bildirimi:Bu sitedeki orijinal makaleyi Ali2021-09-27 tarihinde yayınlandı,Toplam 4576 karakterden oluşmaktadır.
Yeniden yazdırma ipuçları:Özel talimatlar dışında, bu sitedeki tüm makaleler CC-4.0 sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.Yeniden basılması için lütfen kaynak belirtiniz.
Yorum yap(Yorum yapılmamış)
Yükleniyor...