Bit.ly Url Kısaltma

Bit.lysanların Web üzerinde neyi ne kadar kullandıklarını anlamak açısından önem taşıyor.

Sizde kendi Bit.ly üzerinden kendi url kısaltma servisinizi oluşturabilirsiniz

İlk Önce yapmanız gereken BURADAN bit.ly sitesine üye olun

Daha sonrada BURADAN size ait api kodunuzu alın

ÖNEMLİ: Bunlar neye mi yarayacak aşağıdan alacağınız kodun içerisinde bit.ly sitesinde kullandığınız kullanıcı adı ve api key kodu gerekli bunları almazsanız kod herhangi bir işinize yaramaz.

Kullanım

  • Head etiketleri arasına eklenmesi gereken bölümler.

jQuery url adresi : 

<script type="text/javascript" src="http://ajax.googleapis.com/
ajax/libs/jquery/1.4.2/jquery.min.js"></script>

 JavaScript : 

<script type="text/javascript">
$(document).ready(function()
{

//bit_url funksiyonu mintik.com
function bit_url(url) 
{ 
var url=url;
var username="mintik"; // bit.ly username
var key="buraya api kodu gelecek";
$.ajax({
url:"http://api.bit.ly/v3/shorten",
data:{longUrl:url,apiKey:key,login:username},
dataType:"jsonp",
success:function(v)
{
var bit_url=v.data.url;
$("#result").html('<a href="'+bit_url+'" target="_blank">'+bit_url+'</a>');
}
});
}

$("#short").click(function()
{
var url=$("#url").val();
var urlRegex = /(b(https?|ftp|file)://[-A-Z0-9+&@#/%?=~_|!:,.;]*[-A-Z0-9+&@#/%=~_|])/ig;
var urltest=urlRegex.test(url);
if(urltest)
{
bit_url(url);
}
else
{
alert("Yanlis url girdiniz");
}
});

});
</script>
  •  Body  etiketleri arasına eklemeniz gereken bölüm.

Html : 

	<input type="text" name="url" id="url" value="http://"/><input type="submit" id="short" value="Url Kisalt"/></p>
<div id="result"></div>

 

Ali
Telif Hakkı Bildirimi:Bu sitedeki orijinal makaleyi Ali2020-12-21 tarihinde yayınlandı,Toplam 1426 karakterden oluşmaktadır.
Yeniden yazdırma ipuçları:Özel talimatlar dışında, bu sitedeki tüm makaleler CC-4.0 sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.Yeniden basılması için lütfen kaynak belirtiniz.
Yorum yap(Yorum yapılmamış)
Yükleniyor...