Renk Körlüğü Testi

52Okunma
1 Yorum

Renk

Renk körü bir canlının görme merkezinde özel bir pigment molekülünün bulunmaması veya gerektiğinden az bulunmasıdır. Bu eksiklik sonucunda çeşitli renklerin çevresindeki renkler ayırt edilemez. Kırmızı, yeşil ve mavi renklerden bir ya da birden fazlasını ayırt edememeyle ortaya çıkan bozukluktur. Renk körlüğü olan erkeklerin kız çocukları renk körü olmamakla birlikte renk körlüğünün taşıyıcısı durumundadırlar. Taşıyıcı kadınların erkek çocuklarının yarısı da renk körü olarak doğmaktadır.( Baba renk körü, anne taşıyıcıysa doğacak her çocuk %50 olasılıkla renk körü olacaktır. ) Çünkü renk körlüğü X kromozomu üstünde taşınan bir genle tetiklenen bir durumdur. Renkli görme yeteneği insanın yanı sıra balıklar, amfili boyunlar, bazı sürüngenler, bazı kuşlar, arılar ve kelebeklerde de bulunur. Gözde, ağ tabakada koni olarak bilinen hücreler renklerin algılanmasını sağlar. Bu hücrelerin mavi-mor, yeşil ve sarı-kırmızı dalga uzunluklarındaki ışığa duyarlı olan üç türü vardır. Zedelenen ya da olmayan hücrenin türü, renk körlüğünün türünü belirler. Renk körlüklerinin büyük bir bölümü eşeye bağlı çekinik kalıtımlakuşaktan kuşağa geçer. Buna ek olarak bazı ağ tabaka hastalıkları ve zehirlenmelerde de gerçekleşebilen renk körlüğünün bilinen bir tedavisi yoktur.

Teşhisi

Renk körlüğünün açığa çıkarılması ve ayrıca renk körlüğü veya renk görme eksikliği tipinin belirlenmesine yarayan pek çok test vardır. (Ishihara, Farnsworth Munsell D-15, Farnsworth Lantern) Renk körlüğü hastalığı tam renk körlüğü ve kısmi renk körlüğü olmak üzere iki ana gruba ayrılmaktadır. Renk körlüğü kalıtsal nedenlerden dolayı ortaya çıkmaktadır. Çocukluk veya ergenlik çağında başlar ve ilerleyebilir. Renk körlüğünün ortaya çıkmasındaki diğer bir etken kalıcı beyin hasarları ya da retina hasarlarıdır. Ayrıca çocukluk çağında maruz kalınan yüksek ultraviyole ışınlar kalıcı olarak renk körlüğü yapabilmektedir. Renk körlüğünün en yaygın kaynağı çocuklukta alınan yüksek ultraviyole ışınlardır. Renk körlüğü kırmızı-yeşil veya mavi-sarı renk eksik görme veya renk algılayamama olarak belirlenir. Normal bir insanın renkleri eksiksiz algılayabilmesi, üç ayrı cins koni hücresinin uyum içinde çalışması ile mümkün olmaktadır. Normal olarak renkleri algılayan görme trikromat olarak tanımlanmıştır. Eğer insan renk görme ve algılamada sadece iki koni hücresine sahip ise sadece iki koni hücresinin algıladığı renkleri ve renklerin karışımlarını görmektedir. Bu durumda eksik olan koni hücresine ait dalga boylarındaki renkleri göremez bu durumdaki kişiler dikromatik renk körü denir.

Renk Körlüğü Çeşitleri

Bireyde kırmızı renge duyarlı olan koni hücreleri yok ise (Protonopia) kırmızı renk körlüğü, mavi renge duyarlı koni hücreleri yok ise mavi renk körlüğü, yeşil renge duyarlı koni hücreleri yok ise (Deuteranopia) yeşil renk körlüğü yaşıyordur. Kırmızı rengi ayırt eden koni hücresinin olmadığı bir durum olan protonopia renk körlüğünde sadece koyu kırmızı renk algılanmaz. Kişinin gördüğü renkler koni hücreleri durumu ile ilgili olarak yeşil, mavi ve bu iki rengin karışımıyla görülen renkler olur. Yeşil ayrımı yapan yeşile duyarlı konilerin bulunmadığı deuteronopia renk körlüğü durumunda ise, yalnızca kırmızı ve mavi renkler ile bunların karışımı görülür. Yeşil renkler ayırt edilemez. Yalnızca tek renk konisinin mevcut olduğu durumlarda, diğer iki renk konisinin olmadığı renk görme sorununa monokromatik renk körlüğü denmektedir. Örnek verecek olursak sadece mavi rengi algılayan mavi renk konilerinin mevcut olduğu bir durumda, kırmızı ve yeşil renk konilerinin bulunmadığı durumlarda kişi yeşil ve kırmızı renkleri ayırt edemeyecektir. Monokromatik renk körleri sadece mavi ve sarı renkleri tanımlayabildiğinden, bu durum kırmızı-yeşil renk körlüğü olarak adlandırılabilir. Renk görme ile ilgili olarak eğer üç konide yok ise bu durumdaki bir kişi renkleri yalnızca siyah ve beyaz olarak algılayabilir (Anopia). Bu durumdaki kişi tam renk körü olarak nitelenir. Bazı insanlar trikromat olmakla birlikte renk ayırabilme kabiliyetleri zayıf olabilir. Bu durumdaki kişilerin sıkıntısı renk görme bozukluğu (Renk Görme Anomalisi) olarak adlandırılır.

Renk Körü Testi

Renk körü olanlar ve normal görenler 12 görürler.

Renk

Normal görenler 5 olarak görür. Tüm renklere karşı renk körü olanlar hiç birşey göremez.

Renk

Normal görenler 7 olarak görür. Tüm renklere karşı renk körü olanlar hiç birşey göremez.

Renk

Normal görenler 16 olarak görür. Tüm renklere karşı renk körü olanlar hiç birşey göremez.

Renk

Normal görenler 73 olarak görür. Tüm renklere karşı renk körü olanlar hiç birşey göremez.

Renk

Kırmızı ve Yeşil renk körü olanlar 5 olarak görür. Normal görenler hiç birşey okuyamazlar.

Renk

Kırmızı ve Yeşil renk körü olanlar 45 olarak görür. Normal görenler hiçbirşey okuyamazlar.

Renk

Renk körü olanlar 2 veya 6 olarak görürler. Normal görenler 26 olarak okurlar.

Renk

Renk körü olanlar 2 veya 4 olarak görürler. Normal görenler 42 olarak okurlar.

Renk

Kırmızı – Yeşil renk körü olanlar 3 olarak okur. Normal görenler 8 olarak görür.

Renk

Kırmızı – Yeşil renk körü olanlar 79 olarak okur. Normal görenler 29 olarak görür.

Renk

Kırmızı – Yeşil renk körü olanlar 2 olarak okur. Normal görenler 5 olarak görür. Tüm renklere karşı renk körü olanlar hiç bir şey göremez.

Renk

Kırmızı – Yeşil renk körü olanlar 5 olarak okur. Normal görenler 3 olarak görür. Tüm renklere karşı renk körü olanlar hiç bir şey göremez.

Renk

Kırmızı – Yeşil renk körü olanlar 17 olarak okur. Normal görenler 15 olarak görür. Tüm renklere karşı renk körü olanlar hiç bir şey göremez.

Renk

Kırmızı – Yeşil renk körü olanlar 21 olarak okur. Normal görenler 74 olarak görür. Tüm renklere karşı renk körü olanlar hiç bir şey göremez.

Renk

Normal görenler 6 olarak görür. Tüm renklere karşı renk körü olanlar hiç birşey göremez.

Renk

Normal görenler 45 olarak görür. Tüm renklere karşı renk körü olanlar hiç birşey göremez.

Renk

Sema
Telif Hakkı Bildirimi:Bu sitedeki orijinal makaleyi Sema2020-11-29 tarihinde yayınlandı,Toplam 5008 karakterden oluşmaktadır.
Yeniden yazdırma ipuçları:Özel talimatlar dışında, bu sitedeki tüm makaleler CC-4.0 sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.Yeniden basılması için lütfen kaynak belirtiniz.
Yorum yap(1 Yorum)
Yükleniyor...
Devlet Dairesi Yorumcu LV.1
2018-09-22 15:03:15 回 Yanıtla

Renk körü değilmişim onu fark ettim teşekkür ederim. Çok güzel makale olmuş