Smiley Tick

Birçok sitede üye olurken karşılaştığınız  bir örnektir evet-hayır yada kabul ediyorum-etmiyorum gibi seçenekleri tik atarak kabul edip etmediğinizi belirttiğiniz araçlardır.

Bu tür  durumlar için kullanılan bir çok tasarım örneği mevcut, bu da smiley (gülücük) ile  hazırlanmış bir örnek. Evet seçerseniz mutlu, hayır seçerseniz üzgün smiley çıkıyor.

Stil

<style>
body {
 background-color:#FFF;
 overflow: hidden;
 text-align:center;
}

body,
html {
 height: 100%;
 width: 100%;
 margin: 0;
 padding: 0;
}


svg{
 position:absolute;
 width:100%;
 height:100%;
 visibility:hidden;
 transform:translate(-50%, 0%);
}

.faceGroup{
 cursor:pointer;
}
.faceGroup, .panel{
 
 -webkit-tap-highlight-color:rgba(0,0,0,0);
}
</style>

Js:

<script>
var xmlns = "http://www.w3.org/2000/svg",
 xlinkns = "http://www.w3.org/1999/xlink",
 select = function(s) {
  return document.querySelector(s);
 },
 selectAll = function(s) {
  return document.querySelectorAll(s);
 },
  faceGroup = select('.faceGroup'),
  shadow = select('.shadow'),
  panel = select('.panel'),
  faceBg = select('.faceBg'),
  happyMouth = select('.happyMouth'),
  happyEyeGroup = select('.happyEyeGroup'),
  sadMouth = select('.sadMouth'),
  happyEyeR = select('.happyEyeR'),
  happyEyeL = select('.happyEyeL')
 

TweenMax.set('svg', {
 visibility: 'visible'
})

TweenMax.set([happyEyeL, happyEyeR], {
 transformOrigin:'50% 50%'
})
TweenMax.set(happyEyeGroup, {
 transformOrigin:'50% 60%'
})
TweenLite.defaultEase = Expo.easeIn;

var toggleTl = new TimelineMax({paused:true}).timeScale(4);
toggleTl.to(happyMouth, 2, {
 scaleX:0,
 scaleY:1.23,
 x:-56,
 fill:'#E6E6E6'
},'+=0')
.to(happyEyeL, 2, {
 scaleX:0,
 scaleY:1.2,
 x:-50,
 y:2,
 fill:'#E6E6E6'
},'-=2')
.to(happyEyeR, 2, {
 scaleX:0,
 scaleY:1.23,
 x:-85,
 fill:'#E6E6E6'
},'-=2')

.set(happyEyeR, {
 scaleX:0,
 scaleY:1.23,
 x:60,
 y:9,
 fill:'#E6E6E6' 
})

.fromTo(sadMouth, 2, {
 scaleX:0,
 scaleY:0.8,
 x:96,
 y:6,
 fill:'#E6E6E6'
},{
 x:0,
 scaleX:1,
 scaleY:0.8,
 fill:'#FDFDFD',
 y:6,
 ease:Expo.easeOut
})
.fromTo(happyEyeL, 2, {
 scaleX:0,
 scaleY:1.2,
 x:95,
 y:4,
 fill:'#E6E6E6'
},{ 
 scale:1,
 x:0,
 y:6,
 fill:'#FDFDFD',
 immediateRender:false,
 ease:Expo.easeOut
},'-=2')

.to(happyEyeR, 2, {
 scale:1,
 x:0,
 y:6,
 fill:'#FDFDFD',
 immediateRender:false,
 ease:Expo.easeOut
},'-=2')

.to(faceGroup, 4, {
 x:-132,
 ease:Expo.easeInOut
},'-=4')
.to(faceBg, 4, {
 fill:'#D80032',
 ease:Expo.easeInOut
},'-=4')
.to(shadow, 4, {
 fill:'#B51136',
 ease:Expo.easeInOut
},'-=4')


faceGroup.onclick = function(){
 if(toggleTl.isActive()){return};
 if(toggleTl.time() > 0){
TweenMax.set(happyEyeGroup, {
 transformOrigin:'50% 50%'
}) 
 toggleTl.reverse();
 blink(0.152, 0);
 } else{
TweenMax.set(happyEyeGroup, {
 transformOrigin:'50% 50%'
}) 
 toggleTl.play()
 blink(0.12, 0.12);
 }
}

function blink(dur, rep){
 TweenMax.to(happyEyeGroup, dur, {
 scaleY:0.03,
 repeat:1,
 yoyo:true,
 repeatDelay:rep
 })
}
panel.onclick = faceGroup.onclick;
</script>

Html:

<svg class="faceSVG" viewBox="0 0 800 600" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
 <defs>
 <clipPath id="happyMask">
  <circle class="happyMask" cx="467.68" cy="299.68" r="60" fill="#31b65a"/>
  </clipPath>
 </defs> 
<rect class="panel" x="292" y="254" width="216" height="92" rx="46" ry="46" fill="#f6f6f6" stroke="#E6E6E6" stroke-miterlimit="10" stroke-width="4"/> 
   <g class="faceGroup" clip-path="url(#happyMask)">
    <circle class="faceBg" cx="467.68" cy="299.68" r="60" fill="#0CCE6B"/>
    <path class="shadow" d="M468.42,360.58a60,60,0,0,1-54-33.83,60,60,0,0,0,104-59.34,60,60,0,0,1-50,93.17Z" fill="#31b65a"/>
    <g class="faceGroup">
     <g class="happyEyeGroup">
      <circle class="happyEyeL" cx="449.58" cy="290.24" r="7" fill="#FDFDFD"/>
      <circle class="happyEyeR" cx="486.42" cy="290.24" r="7" fill="#FDFDFD"/>
     </g>
     <path class="happyMouth" d="M486.5,305.24a18.5,18.5,0,0,1-37,0Z" fill="#FDFDFD"/>
     <path class="sadMouth" d="M485.5,324a18.51,18.51,0,1,0-37,0Z" fill="#FDFDFD"/>
    </g>
   </g>
</svg>
Ali

You may also like

Leave a reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

More in Webmaster