2 Abdülhamit dönemi hangi fikir akımı?


Soru Makinesi senin yardımını bekliyor. Cevabını ekle

 1. Soru Makinesi dedi ki:

  II. Abdülhamid dönemi (1876-1909), Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerinde siyasi, sosyal ve kültürel açıdan önemli değişimlerin yaşandığı bir dönemdir. Bu dönemde öne çıkan fikir akımları şunlardır:

  1. Tanzimat Dönemi Fikir Akımları:

  Islahatçılık: Tanzimat Fermanı’nın (1839) ilanıyla başlayan Islahat Hareketi, imparatorluğu modernleştirmeyi ve Avrupa standartlarına yaklaştırmayı amaçlıyordu. Bu akımın önde gelen isimleri arasında Mustafa Reşit Paşa, Fuad Paşa ve Midhat Paşa yer alır.

  Batılılaşma: Batılılaşma, Avrupa’daki bilim, sanat ve teknoloji gibi alanlarda yaşanan gelişmeleri Osmanlı İmparatorluğu’na uyarlamayı amaçlıyordu. Bu akımın önde gelen isimleri arasında Namık Kemal, Ziya Paşa ve Şinasi yer alır.

  Meşrutiyet: Meşrutiyet, padişahın yetkilerini sınırlandırarak bir meclis kurmayı ve halkın yönetime katılımını sağlamayı amaçlıyordu. Bu akımın önde gelen isimleri arasında Midhat Paşa ve Namık Kemal yer alır.

  2. II. Abdülhamid Dönemi Fikir Akımları:

  Jön Türkler: Jön Türkler, Osmanlı İmparatorluğu’nun siyasi ve sosyal yapısında köklü değişimler yapmak isteyen bir grup aydın ve entelektüelden oluşuyordu. Jön Türkler, meşrutiyetin yeniden ilan edilmesi, padişahın yetkilerinin sınırlandırılması ve ulusal birliğin sağlanması gibi taleplerde bulunuyorlardı.

  Osmanlıcılık: Osmanlıcılık, imparatorlukta yaşayan tüm etnik ve dini grupların eşit haklara sahip olması ve Osmanlı kimliği altında bir araya gelmesi fikrini savunuyordu. Bu akımın önde gelen isimleri arasında Ziya Gökalp ve Said Halim Paşa yer alır.

  İslamcılık: İslamcılık, İslam dininin ilkelerine dayalı bir devlet ve toplum kurmayı amaçlıyordu. Bu akımın önde gelen isimleri arasında Cemalettin Afganî ve Muhammed Abduh yer alır.

  Türkçülük: Türkçülük, Türk dilinin ve kültürünün korunması ve geliştirilmesi fikrini savunuyordu. Bu akımın önde gelen isimleri arasında Ziya Gökalp ve Yusuf Akçura yer alır.

  II. Abdülhamid döneminde bu fikir akımları arasında çekişmeler yaşanmıştır. Padişah, kendi mutlak monarşisini korumak için farklı akımları dengelemeye çalışmıştır. Bu dönemde meşrutiyet yeniden ilan edilmiş (1908) ve Osmanlı İmparatorluğu’nda çok partili hayata geçilmiştir.

Giriş yapan üyelerin reklam görmediğini biliyor muydun?
E-posta ile giriş yap